Vue js installeren op een Laravel 8 applicatie

Post hoe je Vue JS kan installeren in Laravel.
Standaard is Vue js nog niet geinstalleerd op een nieuwe Laravel 8 omgeving.
Hierbij de stappen om Vue JS te installeren en te gebruiken.

npm install vue
npm install vue-template-compiler vue-loader@^15.9.7 --save-dev --legacy-peer-deps

Update webpack.mix.js

Voeg vue() js toe aan het einde:

mix.js('resources/js/app.js', 'public/js').postCss('resources/css/app.css', 'public/css', [
require('postcss-import'),
require('tailwindcss'),
require('autoprefixer'),
]).vue();

Vue toevoegen in app.js

Op het bestand /resources/js/app.js.
Voeg daar toe:

window.Vue = require('vue');

const app = new Vue({
el: '#app',
});

Je kan nu Vue js gebruiken in je applicaties:

 npm run watch