Installatie Laravel Horizon op Docker

In dit artikel/stappenplan een uitleg om Laravel Horizon te installeren op een bestaand Docker + Laravel 8 project waar Redis nog niet geïnstalleerd is.

Redis

Om Laravel Horizon te kunnen gebruiken in Docker hebben we Redis nodig.
In je docker-compose file, voeg deze container toe

redis:
  image: redis:4.0
  container_name: project_name_redis
  ports:
   - "6379:6379"
  networks:
   - your_network_name

PHP Process Control extensie

Deze PHP extensie hebben wij ook nodig voor Laravel Horizon, in je Docker file voeg het volgende toe:

RUN docker-php-ext-install pcntl

Controleren of PHP Process Control extensie geïnstalleerd is

var_dump (extension_loaded('pcntl'));

Predis package

Heb je nodig als je de ‘phpredis’ extensie niet hebt.

composer require predis/predis

Installatie Laravel Horizon

Je kan nu Laravel Horizon installeren via de documentatie op Laravel.com

Laravel .env

Gebruik de volgende settings:

CACHE_DRIVER=redis
REDIS_CLIENT=predis
REDIS_HOST=redis
REDIS_PASSWORD=null
REDIS_PORT=6379

QUEUE_CONNECTION=redis