Git alle gewijzigde bestanden bekijken van een branch

Post hoe je met GIT alle gewijzigde bestanden kan bekijken van een branch.
Met het commando

git diff master --name-only

kan je de bestanden bekijken die zijn gewijzigd maar hier zitten ook de wijzigingen die intussen ook op de master zijn gedaan.

Met

git diff --name-only <branch_naam>  $(git merge-base <branch_naam> master)

krijg je alleen de gewijzigde bestanden terug die zijn aangepast op een branch, zonder de gewijzigde bestanden op de master branch.
Uiteraard kan je de ‘master’ branch ook aanpassen naar een andere branch, development, staging, welke_andere_je_wil_checken enz.

Bash functie

Het uitschrijven van deze regel kost te veel tijd / lastig te onthouden, ik gebruik hiervoor een bash functie zodat ik dit veel sneller kan uitvoeren.

// Show changed files for a git branch.
function gdb() {
        git diff --name-only $1  $(git merge-base $1 master)
}
__git_complete gdb  __git_complete_refs

Ik hoef nu alleen

gdb branch_naam

op te geven om hetzelfde te tonen.

Git branch naam autocomplet

Met

__git_complete gdb  __git_complete_refs

geven we aan dat we autocomplete willen gebruiken zodat we niet zelf de branch naam helemaal op hoeven te geven.
Je kan dus nu doen

gdb gedeelte_brachnaam

en klikken op de tab toets.